titulo de benvida

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Carballeira de Santa Minia, nº 5 - Baixo
15865 - Brión
Tel.: 981 50 99 69
Fax.: 981 50 99 69

CASA DA CULTURA
Carballeira de Santa Minia, nº 5
15865 - Brión
Tel.: 981 50 99 08
Fax.: 981 50 99 69

OFICINAS XERAIS
Praza do Concello, nº 1
15865 - Brión
Tel.: 981 88 70 06
Fax.: 981 88 74 31

C.E.I.P. PEDROUZOS
Rúa Paseo de Pedrouzos, nº 5
15865 - Brión
Tel.: 881 866 078
Fax.: 881 866 086

CENTRO DE SAUDE
Rúa das Pedriñas, nº 3
15865 - Brión
Tel. Liña 1: 981 88 77 01
Tel. Liña 2: 981 88 77 02
Cita Previa: 902 077 333

CENTRO SOCIAL POLIVALENTE
Avda. de Santa Minia, nº 46
15865 - Brión
Tel.: 981 50 99 10
Fax.: 981 50 99 78

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
Urbanización Agro Novo, nº 125
15280 - Os Ánxeles
Tel.: 981 88 77 42

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Avda. de Santa Minia, nº 70
15865 - Brión
Tel.: 981 50 99 03

GARDA CIVIL
Rúa das Pedriñas, nº 5
15865 - Brión
Tel.: 981 88 70 11

I.E.S. BRIÓN
Rúa Paseo de Pedrouzos, nº 2
15865 - Brión
Tel.: 981 88 18 17
Tel.: 981 88 58 99

OFICINA DE URBANISMO
Praza do Concello, nº 1
15865 - Brión
Tel.: 981 88 70 06
Fax.: 981 88 74 31

PISCINA CUBERTA MUNICIPAL
Lamiño, s/n
15865 - Brión
Tel.: 981 88 73 46

POLICÍA LOCAL
Carballeira de Santa Minia, nº 2 - Baixo Esquerda
15865 - Brión
Tel.: 981 89 34 74
Fax.: 981 88 74 31

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Lamiño, s/n
15865 - Brión
Tel.: 981 88 76 53

SERVIZO DE AUGAS
Urbanización Agro Novo, nº 126 - Baixo
15280 - Os Ánxeles
Tel.: 981 88 78 51

SERVIZO DE EMERXENCIAS BRIÓN
Lamiño, s/n
15865 - Brión
Tel.: 629 87 15 42
Fax.: 981 88 75 23

URXENCIAS
Tel.: 061

PERMISOS DE QUEIMA
Tel.: 902 11 20 00

PLANTA DE LOUSAME
A Poza, Servia
15214 - Lousame
Tel.: 981 19 12 40

XULGADO DE PAZ
Rúa das Pedrinas, nº 5
15865 - Brión
Tel.: 981 88 72 71