titulo de benvida

PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE BOULLÓN

ALDEAS:
Cantelar, Tembra, A Igrexa.

CODIGO POSTAL:
15865

EXTENSIÓN:
3,5 km cadrados

VALE A PENA VER:
Igrexa parroquial de San Miguel de Boullón (S. XVII)
Cruceiro do Angueiro
Cruceiro da Igrexa
Cruceiro de Tembra
Castro de Tembra (nos Altos da Faboira, 200 metros)

A HISTORIA:
Conta a Historia Compostelana que o arcebispo Diego Xelmírez rescatou esta parroquia do poder duns cabaleiros e unha vez que a liberou mandou construir alí (no lugar chamado Paradela, ao pé do camiño de Santiago a Noia) pazos e casas para poder hostedarse el e mailos seus acompañantes.

No século XVII, en tempos do poeta Martiño Torrado de Figuera, foi anexo da veciña parroquia de Urdilde (Rois).

OS ÁNXELES
Datos extraidos do PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES a día 01/01/2008