titulo de benvida

COMPOSICIÓN DO GOBERNO MUNICIPAL
CONCELLEIROS: 13

* PSdeG - PSOE: 8
* Partido Popular: 3
* Bloque Nacionalista Galego: 2

CORPORACIÓN MUNICIPAL

Pablo Lago Sanmartín
PSdeG-PSOE (Voceiro Titular)
María Rosa Romero Fariña
PSdeG-PSOE
Carlos Noya Pereira
PSdeG-PSOE
Maria Guarina Rey Vázquez
PSdeG-PSOE
José Luis Sampedro Bouzas
PSdeG-PSOE
Yolanda Bouzas Alfonsín
PSdeG-PSOE
Sandy Marie Cebral Gómez
PSdeG-PSOE (Voceira Suplente)
María Carmen Touceda Freire
PSdeG-PSOE
María Fariña Bellón
P.P. (Voceira Titular)
Waldo Carballo García
P.P. (Voceiro Suplente)
Natalia Fariña García
P.P.
Frutuoso (Tito) Souto Castiñeira
BNG (Voceiro Titular)
Xosé Luis Penas Corral
BNG (Voceiro Suplente)

linea

XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Pablo Lago Sanmartín (Alcalde)
PSdeG-PSOE
Carlos Noya Pereira (1º Tenente de Alcalde)
PSdeG-PSOE
Sandy Marie Cebral Gómez (2º Tenente de Alcalde)
PSdeG-PSOE
María Rosa Romero Fariña (3º Tenente de Alcalde)
PSdeG-PSOE
José Luis Sampedro Bouzas (4º Tenente de Alcalde)
PSdeG-PSOE

linea

COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTAS

Pablo Lago Sanmartín (Presidente)
PSdeG-PSOE
José Luis Sampedro Bouzas
PSdeG-PSOE
María Carmen Touceda Freire
PSdeG-PSOE
María Guarina Rey Vázquez
PSdeG-PSOE
Natalia Fariña García
P.P.
Xosé Luis Penas Corral
B.N.G.

SUPLENTES
Sandy Marie Cebral Gómez
PSdeG-PSOE
Carlos Noya Pereira
PSdeG-PSOE
María Fariña Bellón
P.P.
Fructuoso (Tito) Souto Castiñeira
B.N.G.

linea

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVIZOS

Pablo Lago Sanmartín (Presidente)
PSdeG-PSOE
José Luis Sampedro Bouzas
PSdeG-PSOE
María Guarina Rey Vázquez
PSdeG-PSOE
Carlos Noya Pereira
PSdeG-PSOE
Natalia Fariña García
P.P.
Fructuoso (Tito) Souto Castiñeira
B.N.G.

SUPLENTES
Sandy Marie Cebral Gómez
PSdeG-PSOE
Maria Carmen Touceda Freire
PSdeG-PSOE
María Fariña Bellón
P.P.
Xosé Luis Penas Corral
B.N.G.

linea

REPRESENTANTES NA MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS SERRA DO BARBANZA

ASAMBLEA
Pablo Lago Sanmartín
PSdeG-PSOE
Carlos Noya Pereira
PSdeG-PSOE
María Fariña Bellón
P.P.
Fructuoso (Tito) Souto Catiñeira
BNG

XUNTA DA MANCOMUNIDADE
Pablo Lago Sanmartín
PSdeG-PSOE
Carlos Noya Pereira
PSdeG-PSOE

linea

REPRESENTANTE NA MANCOMUNIDADE DE SANTIAGO

Pablo Lago Sanmartín
PSdeG-PSOE

linea

REPRESENTANTES NO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZO DE IGUALDADE E BENESTAR

Pablo Lago Sanmartín
PSdeG-PSOE (Titular)
Maria Rosa romero Fariña
PSdeG-PSOE (Suplente)

linea

REPRESENTANTE NOS CONSELLOS ESCOLARES DO IES DE BRIÓN, CEIP DE PEDROUZOS, ESCOLA DE OS ÁNXELES E ESCOLA DE BASTAVALES

Sandy Marie Cebral Gómez
PSdeG-PSOE

linea

REPRESENTANTE FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

Yolanda Bouzas Alfonsín
PSdeG-PSOE (Representante de carácter político)
María Victoria Varela Rodríguez
Traballadora Social (Representante de carácter técnico)

linea

GDR 19 ASOCIACIÓN TERRAS DE COMPOSTELA

Pablo Lago Sanmartín
PSdeG-PSOE (Titular)
María Guarina Rey Vázquez
PSdeG-PSOE (Suplente)

linea

DELEGACIÓNS XENÉRICAS

1.- Política Social, Servizos Sociais, Igualdade e Maiores: María rosa Romero Fariña
PSdeG-PSOE
2.- Medio Rural e Obras Públicas: Carlos Noya Pereira
PSdeG-PSOE
3.- Seguridade Cidadá, Policía Municipal, Protección Civil, Alumeado, Auga, Sinalización e Festas: José Luis Sampedro Bouzas
PSdeG-PSOE
4.- Turismo e Patrimonio: Yolanda Bouzas Alfonsín
PSdeG-PSOE
5.- Biblioteca, Cultura, Deportes, Actividades Extraescolares e Música: Sandy Marie Cebral Gómez
PSdeG-PSOE
6.- Novas Tecnoloxías, Promoción Económica, Emprego, e Asociación Terras de Compostela: María Guarina Rey Vázquez
PSdeG-PSOE
7.- Recollida de Lixo, Limpeza Pública, Relacións entre Concellerías e Mobilidade: María Carmen Touceda Freire.
PSdeG-PSOE

linea
grupo de goberno municipal