titulo de benvida

OFICINAS XERAIS
Praza do Concello, Nº 1- 15865 - Pedrouzos
HORARIO INVERNO
De Luns a Venres - 07:45 a 15:15 h.
HORARIO VERÁN (do 15 de xuño ao 15 de Setembro)
De Luns a Venres - 08:30 a 14:30 h.
Teléfono: 981 887 006 - Fax: 981 887 431
E-mail: concello@concellodebrion.org

ALCALDÍA
SECRETARÍA
INTERVENCIÓN
ATENCIÓN AO PÚBLICO
REXISTRO DE ENTRADA/SAÍDA DE DOCUMENTOS
PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES
ALTAS E BAIXAS NO PADRÓN
CERTIFICADOS DE EMPADROAMENTO E CONVIVENCIA
IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
IMPOSTO DE RÚSTICO
IMPOSTO DE URBANA
CERTIFICADOS DE IMPOÑIBLE
SOLICITUDES DE LICENZAS DE OBRA
SOLICITUDES DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
EXPOSICIÓN E DESPACHO DE EDICTOS
PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL
AREA DE NOVAS TECNOLOXÍAS

CASA DA CULTURA
Carballeira de Santa Minia, 5 – Pedrouzos
HORARIO INVERNO
De Luns a Venres – 09:00 a 14:30 h. // 16:00 a 20:00
HORARIO VERÁN (do 15 de xuño ao 15 de Setembro)
De Lúns a Venres - 09:00 a 14:30 h.
Teléfono: 981 50 99 08
E-mail: casacultura@concellodebrion.org

ATENCIÓN AO PÚBLICO
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN XUVENIL
AULA DE INFORMÁTICA ABERTA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DE LECER
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PREDEPORTE
ESCOLAS DEPORTIVAS
DEPORTE PARA ADULTOS
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
CURSOS DE FORMACIÓN
TURISMO E NATUREZA
OFICINA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO
REXISTRO DE ASOCIACIÓNS

BIBLIOTECA
Carballeira de Santa Minia, 2 – Pedrouzos
HORARIO INVERNO
De Luns a Venres – 10:00 a 13:00 h. // 16:00 a 22:00
Sábados - 09:00 a 14:00 h.
HORARIO VERÁN (do 15 de xuño ao 15 de Setembro)
De Lúns a Venres - 10:00 a 13:00 h. // 16:00 a 20:00
Teléfono: 981 50 99 08

URBANISMO
Praza do Concello, Nº 1 - 15865 - Pedrouzos
HORARIO INVERNO
De Luns a Venres - 07:45 a 15:15 h.
HORARIO VERÁN (do 15 de xuño ao 15 de Setembro)
De Luns a Venres - 08:30 a 14:30 h.
Teléfono: 981 887 006 - Fax: 981 887 431
E-mail: urbanismo@briondixital.org

SOLICITUDES DE LICENZAS DE OBRA
SOLICITUDES DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
EXPOSICIÓN E DESPACHO DE EDICTOS
URBANISMO
MANTEMENTO DE VÍAS E OBRAS
MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS
MANTEMENTO DE PARQUES E XARDÍNS
LIMPEZA URBANA
LIMPEZA DE EDIFICIOS

SERVIZOS SOCIAIS
Avda. de Santa Minia, 46 – Pedrouzos
HORARIO INVERNO
De Luns a Venres - 08:00 a 15:00 h.
HORARIO VERÁN (do 15 de xuño ao 15 de Setembro)
De Luns a Venres - 08:30 a 14:30 h.
Teléfono: 981 50 99 10
E-mail: ssociaisbrion@briondixital.org

INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN
AXUDA A DOMICILIO
EDUCACIÓN FAMILIAR
DROGODEPENDENCIAS
APOIO PSICOTERAPÉUTICO
ATENCIÓN A RETORNADOS
TERCEIRA IDADE
MULLER
DISCAPACITADOS
AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
XESTIÓN DE RESIDENCIAS DE TERCEIRA IDADE
XESTIÓN DE CASAS DE ACOLLIDA
VIVENDA MUNICIPAL

SEGURIDADE
POLICIA LOCAL
Carballeira de Santa Minia, n º2 - Baixo Esquerda - Pedrouzos
Tel.: 981 89 34 74
Fax.: 981 88 74 31
Email:policialocal@briondixital.org

SERVIZO DE EMERXENCIAS BRIÓN
Paseo de Pedrouzos, nº 7
Tl. 629 871 542
Fax. 981 887 523
email: emerxenciasbrion@hotmail.com