Benvida actividades formación
activiades anuais
 
Ecdl
     
Telecentro
     
Actividades en vigor
     
    Acceso a FP
     
Curso de preparación das competencias clave NIVEL 2 Curso manipulador de productos fitosanitarios Curso CELGA
     
Actividades pasadas
     
    Curso de Inglés