Benvida actividades formación
activiades anuais
 
Ecdl
     
Telecentro
     
Actividades en vigor
     
    Curso Ofimática: Windows
     
Curso de Power Point Cursos de galego nas escolas oficiais de idioma Aula de Idiomas setembro 2017
     
Actividades pasadas
     
    Obradoiros método montessori
     
Curso de monitor/a de comedor e de transporte escolar Curso de manipulador de alimentos Acceso a cliclos de FP
     
Lingua de signos
Informática e mecanografía Manipulador de productos fitosanitarios
     
Competencias clave 2017 Cursos de ofimática - curso 2016-2017 Aula Idiomas Xaneiro 2017