AVISOS/CONVOCATORIAS    
       
         
    05/05/2017 - BASES que rexerán o procedemento de selección para a creación dunha bolsa de traballo para a cobertura de postos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO do Concello de Brión.    
         
         
    23/05/2017 - Acta da VALORACIÓN DE MÉRITOS da selección de persoal laboral para a contratación de seis peón s de obras e limpeza viaria (Oficial IV). Plan Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña. Anualidade 2017.    
         
    02/05/2017 - BASES PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL [Seis peons de obras e limpeza viaria (Oficial IV)] - Plan de integración laboral de Diputación de A Coruña, anualidade 2017.