AVISOS/CONVOCATORIAS    
       
         
    AVISOS    
         
    Sen avisos    
         
    CONVOCATORIAS    
         
         
    [13/11/2018] >> Proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego de TÉCNICO DE XESTIÓN DE SECRETARIA DO CONCELLO DE BRIÓN mediante o sistema de concurso-oposición    
         
         
    08/02/2019 PUNTUACIÓNS obtidas na FASE DE CONCURSO e CUALIFICACIÓNS finais dos aspirantes    
           
    04/02/2019 PUNTUACIÓNS obtidas na FASE DE OPOSICIÓN e CONVOCATORIA ao tribunal para a FASE DE CONCURSO    
           
    16/01/2019 LISTA DEFINITIVA de admitidos e exluídos, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL e citación para a realización dos exercicios da FASE DE OPOSICIÓN.    
           
    10/12/2018 LISTA PROVISIONAL de admitidos e excluídos.    
           
    13/11/2018 BASES da convocatoria.    
           
    13/11/2018 ANEXO II. Modelo de instancia.