Sendeirismo Xuño 2017
23 DE MAIO DE 2017

- EMPREGO PÚBLICO: Acta da VALORACIÓN DE MÉRITOS da selección de persoal laboral para a contratación de seis peón s de obras e limpeza viaria (Oficial IV). Plan Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña. Anualidade 2017.

- SENDEIRISMO XUÑO: Nova ruta de sendeirismo para o mes de xuño, neste caso os sendeiristas desplazaranse ata San Vicente do Mar en O Grove para percorrer unha distancia de 22 km aproximadamente.

- ESCOLA INFANTIL: Publicanse as listas provisionais de nenos/as ADMITIDOS e NON ADMITIDOS para o curso 2017/2018 na Escola Infantil Municipal.

- EMPREGO PÚBLICO: BASES que rexerán o procedemento de selección para a creación dunha bolsa de traballo para a cobertura de postos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO do Concello de Brión.

- VIAXE DA MOCIDADE 2017: Unha nova aventura da mocidade de Brión do 24 ao 30 de Xullo de 2017 a Torremolinos con media pensión. Inscrición dende o 2 ao 31 de maio.

- FEIRA DO LIBRO - MAIO CULTURAL: Presentamos a ampla programación con motivo das letras galegas 2017 "Carlos Casares", recitais, teatro, música, contacontos, deporte, etc...

- AS ESTACIÓNS EN CONTOS: Celtia Figueiras presentanos o vindeiro 12 de maio ás 18 hr. na Sala de Exposicións da Casa da Cultura os seus "Contos de Primavera", para público infantil de 3 a 9 anos.

- EXPOSICIÓN DE MANUEL AYASO: Dende o día 7 de abril ata o 5 de maio de 2017 poderemos disfrutar da exposición "Añoranza de Aguiño" deste pintor ribeirense na Sala Municipal de Exposición de Brión. A inauguración da mesma terá lugar o venres 7 de abril ás 20:30 h.

- POBREZA ENERXÉTICA: Convocanse axudas contra a pobreza enerxética para vitar cortes de suministro eléctico e de gas.

- CLUB CAMALEÓN: Actividade de animación á lectura para nenos/as de 3 a 8 anos de idade acompañados dun adulto. Na Biblioteca Pública Municipal de Brión.

- TERMALISMO 2017: Convócanse prazas de balnearios para o ano 2017. As solicitudes poden presentarse no Centro Social Polivalente.

- III PLAN PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES: O Concello de Brión en colaboración coa Diputación de A Coruña veñen de presentar o III plan de igualdade entre homes e mulleres que estará en vigor durante os anos 2016 a 2019. Podes ver o texto integro no apartado de Servizos Sociais.

- REXISTRO MUNICIPAL DE FAMILIAS DE ACOLLIDA PARA REFUXIADOS: Vense de crear no concello un rexistro con tal fin, os interesados poden dirixirse aos Servizos Sociais ou ao tl. 981 50 99 10.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

Feira do Libro - Letras Galegas 2017
Viaxe da Mocidade 2017
Excusión dos maiores ás Rias Baixas