Excursion dos maiores
23 DE MAIO DE 2016

- EXCURSIÓN DOS MAIORES: O sábado día 18 de xuño celébrarase unha visita a Braga e Bom Jesús. Os autocares recolleran aos participantes polas parroquias a partir das 7:00 da mañan. Mais información e e inscricións no 981 88 70 06 ata o venres día 10 de xuño.

- SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL: Colgadas as bases para a selección dun conductor (oficial de III) e un peón de obras e limpeza viaria (oficial IV), como persoal laboral temporal deste Concello.

- ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL CURSO 2016/2017: Colgadas as listas provisionais de nenos/as admitidos e non admitidos/as na escola infantil municipal para o curso 2016/2017.

- LETRAS GALEGAS 2016: Consulta a extensa programación da Feira do Libro de Maio Cultural con motivo das Letras Galegas deste ano adicadas a Manuel María.

- VIAXE DA MOCIDADE: Unha nova aventura da mocidade de Brión, dende o 25 ao 31 de Xullo para mozos/as de 18 a 35 anos, viaxe a Punta Umbria (Huelva).

- PIRAGÜISMO 2016: Para maiores de 8 anos durante os meses de Xuño, Xullo e Agosto. Os venres de 18:00 a 20:00 h. nas instalacións de Ponte Ínsua en Ons.

- CONTROL DA AVESPA ASIÁTICA: Normas en caso de atopar un niño de avespa asiática co fin de frear o avance da praga.

- REXISTRO MUNICIPAL DE FAMILIAS DE ACOLLIDA PARA REFUXIADOS: Vense de crear no concello un rexistro con tal fin, os interesados poden dirixirse aos Servizos Sociais ou ao tl. 981 50 99 10.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

Listas provisionais de nenos/as admitidos e non admitidos/as na escola infantil municipal curso 2016/2017
LETRAS GALEGAS 2016
VIAXE DA MOCIDADE A PUNTA UMBRIA