HORARIO REXISTRO XERAL
19 DE OUTUBRO DE 2016

- REXISTRO XERAL DE DOCUMENTACIÓN: coa entrada en vigor la lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, os sábados deixan de ser días hábiles polo que o rexistro municipal deixará de abrir os sábados.

- CURSOS DE FORMACIÓN: Aberto o prazo de inscrición para os seguintes cursos de formación e obradorios "Cesteiría tradicional galega", "Contabilidade básica práctica", "Manipulador de Alimentos" e "Ofimática curso 2016-2017".

- XORNADAS DE COACHING PARA A BUSCA DE EMPREGO:Aberto o prazo para as sesións de coaching para a busca de emprego: "Falando de emprego" e "Falando de emprendemento".

- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, CULTURAIS E DEPORTIVAS CURSO 2016/2017: Publicanse as listaxes DEFINITIVAS de solicitudes ADMITIDAS, DENEGADAS e de AGARDA para as actividades extraescolares, deportivas e culturais do curso 2016-2017. Así mesmo tamén se publica o CALENDARIO DEFINITIVO cos horarios actualizados tras a formación de novos grupos.

- OUTONO CULTURAL 2016: presentamos a programación cultural para os vindeiros meses de Outubro, Novembro e Decembro. Teatro, musica, magosto, cine, etc...

- CLUB CAMALEÓN: Actividade de animación á lectura para nenos/as de 3 a 8 anos de idade acompañados dun adulto. Na Biblioteca Pública Municipal de Brión.

- OBRADOIRO DE EMPREGO: Relación definitiva de admitidos e suplentes en 2ª convocatoria "Mestre/a xestión empresarial" do obradoiro de emprego "ACCEDE".

- OBRADOIRO DE TEATRO INFANTIL E XOGO DRAMÁTICO: Dende Outubro '16 a Xuño '17 para nenas e nenos de 3 a 7 anos, todos os xoves de 16:30 a 17:30 hrs.

- ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL CURSO 2016/2017: Colgadas as listas definitivas de nenos/as admitidos/as e non admitidos/as na Escola Infantil Municipal para o curso 2016/2017. Comisión extraordinaria de setembro 2016.

- REXISTRO MUNICIPAL DE FAMILIAS DE ACOLLIDA PARA REFUXIADOS: Vense de crear no concello un rexistro con tal fin, os interesados poden dirixirse aos Servizos Sociais ou ao tl. 981 50 99 10.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

Outono Cultural 2016
Obradoiro: Cesteiría tradiconal galega