Campaña esquí 2017
09 DE XANEIRO DE 2017

- CAMPAÑA DE ESQUÍ 2017: A Deputación Provincial de A Coruña convoca a campaña de esquí para rapaces/zas nados entre os anos 2002 a 2006. Os participantes gozarán de cinco días na Estacion de Esqui de Leitariegos, ademais de cursiños de esquí. Ao Concello de Brión foronlle asignadas 4 prazas na 3ª quenda [do 12/03/2017 ao 17/03/2017].

- TERMALISMO 2017: Convócanse prazas de balnearios para o ano 2017. As solicitudes poden presentarse no Centro Social Polivalente.

- III PLAN PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES: O Concello de Brión en colaboración coa Diputación de A Coruña veñen de presentar o III plan de igualdade entre homes e mulleres que estará en vigor durante os anos 2016 a 2019. Podes ver o texto integro no apartado de Servizos Sociais.

- CLUB CAMALEÓN: Actividade de animación á lectura para nenos/as de 3 a 8 anos de idade acompañados dun adulto. Na Biblioteca Pública Municipal de Brión.

- REXISTRO MUNICIPAL DE FAMILIAS DE ACOLLIDA PARA REFUXIADOS: Vense de crear no concello un rexistro con tal fin, os interesados poden dirixirse aos Servizos Sociais ou ao tl. 981 50 99 10.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

Programación Nadal 2016
Termalismo 2017
Festival de Títeres