30 DE SETEMBRO DE 2016

- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, CULTURAIS E DEPORTIVAS CURSO 2016/2017: Publicanse as listaxes DEFINITIVAS de solicitudes ADMITIDAS, DENEGADAS e de AGARDA para as actividades extraescolares, deportivas e culturais do curso 2016-2017. Así mesmo tamén se publica o CALENDARIO DEFINITIVO cos horarios actualizados tras a formación de novos grupos.

- OUTONO CULTURAL 2016: presentamos a programación cultural para os vindeiros meses de Outubro, Novembro e Decembro. Teatro, musica, magosto, cine, etc...

- CLUB CAMALEÓN: Actividade de animación á lectura para nenos/as de 3 a 8 anos de idade acompañados dun adulto. Na Biblioteca Pública Municipal de Brión.

- OBRADOIRO DE EMPREGO: Relación definitiva de admitidos e suplentes en 2ª convocatoria "Mestre/a xestión empresarial" do obradoiro de emprego "ACCEDE".

- OBRADOIRO DE TEATRO INFANTIL E XOGO DRAMÁTICO: Dende Outubro '16 a Xuño '17 para nenas e nenos de 3 a 7 anos, todos os xoves de 16:30 a 17:30 hrs.

- ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL CURSO 2016/2017: Colgadas as listas definitivas de nenos/as admitidos/as e non admitidos/as na Escola Infantil Municipal para o curso 2016/2017. Comisión extraordinaria de setembro 2016.

- CURSO MONITOR DE TEMPO LIBRE: Vaise celebrar durantes os meses de Outubro '16 a Xaneiro'17 | 200 hrs. teorico - prácitcas e 150 hrs. prácticas en campamentos, actividades de tempo libre, etc...

- AULA DE IDIOMAS: Ábrese o prazo para inscribirse na aula de idiomas municipal para os cursos de ingles, Francés e Alemán.

- CURSOS DE GALEGO: Na escolas oficiais de idiomas, cursos de lingua galega gratuíto orientado á preparación dos temas para presentarse ás probas para a obtención do certificado de lingua galega nos diferentes niveis.

- ACTIVIDADES DO CENTRO SOCIAL POLIVALENTE: Ábrese o prazo para anotarse nas actividades dos maiores para o curso 2016/2017.

- CELGA: A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria abre o prazo de inscrición para as probas de CELGA 1, CELGA 2, CELGA 3 E CELGA 4.

- MICROSOFT POWER POINT: Ábrese o prazo para anotarse neste curso orientando a coñecer e manexar o programa para facer e deseñar presentacións multimedia.

- OBRADOIRO DE EMPREGO "RENOVAMES-BRION": Puntuacións definitivas para a selección do persoal alumno - traballador e do personal traballador do obradoiro de emprego "RENOVAMES-BRION" dirixido a mozos e mozas inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

- CONTROL DA AVESPA ASIÁTICA: Normas en caso de atopar un niño de avespa asiática co fin de frear o avance da praga.

- REXISTRO MUNICIPAL DE FAMILIAS DE ACOLLIDA PARA REFUXIADOS: Vense de crear no concello un rexistro con tal fin, os interesados poden dirixirse aos Servizos Sociais ou ao tl. 981 50 99 10.

- OBRIGAS DOS POSUIDORES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA: Recordatorio das obrigas que han de cumprir os posuidores de animais domésticos de compañía segundo a ordenanza municipal de posesión e custodia de animais, publicada no BOP Nº 50, do 1 de marzo de 2003.

Outono Cultural 2016
CERTIFICADO DE LINGUA GALEGA
Escola Infantil Municipal